พฤหัส. ม.ค. 28th, 2021

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 9 เครือข่าย ( เครือข่าย C- อพ.สธ)

1 min read

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 9 เครือข่าย ( เครือข่าย C- อพ.สธ)

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเเลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 – พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจ.นครราชสีมา การดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อจับมือการทำงานร่วมในการหาแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน อพ.สธ. กับ สกอ. ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็น มีรายละเอียดดังนี้
  1.แนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ.
  2. บทบาท อพ.สธ.
  3. ยุทธศาสตร์เครือข่าย C กับ อพ.สธ.
  4. เครือข่ายC (ศูนย์ประสานงาน) กับ อพ.สธ.
  5. การจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากร : ทางกายภาพ ชีวภาพ และวัฒนธรรม
  6. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย
  กรอบการดำเนินงาน เพื่อใช้ประโยชน์และอนุรักษ์พันธุ์พืชอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย3 กรอบ ได้แก่ การเรียนรู้ทรัพยากร การใช้ประโยชน์ และการสร้างสำนึก
 • ประธานเครือข่าย 8 เครือข่าย และผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ 3
 • นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในฐานะประธานเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (เครือข่าย C-อพ.สธ.) และคณะฯ พร้อมด้วย ดร.นภาพร อาร์มสตรอง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกิจการอุดมศึกษาเอกชน

  ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมฯ กับ Theme “มนต์เสน่ห์แดนอีสาน” โดยการแสดงบนเวทีเป็นการแสดงจากนักศึกษาวงสายแนนลำตะคอง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อนำเสนอความงดงามของอารยธรรมบนแผ่นดินที่ราบสูง ที่อุดมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี และธรรมชาติที่โดดเด่นและสวยงาม
  โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารการกิน ของดีแต่ละจังหวัดมารวบรวมไว้ในงานนี้ ณ สวนพฤกษศาสตร์ มทส. (SUT Botanical Garden) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

  •  

รูปภาพกิจกรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Posts Slider