อาทิตย์. ก.ย. 20th, 2020

อบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 9 ใบงาน

1 min read

อบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 9 ใบงาน

  • เมื่อวันที่19 – 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลพร้อมคณะทำงานโครงการ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลเข้าราวมอบรม ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดการฝึกอบรมปฏิบัติการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น (9 ใบงาน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงานตามนโนบาย ทิศทาง เป้าหมายของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริฯ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหาร คุณครูจากโรงเรียนที่เป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน 26 แห่ง
  • การฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร คณะกรรมการบริหาร ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ คลองไผ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คุณพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ คุณธานินทร์ สันคะนุช คุณนายชนันต์ติณณ์ เทียนทอง จากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม และได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ท่านกำนันตำบลหนองระเวียง สนับสนุนบุคลากรเป็นวิทยากรให้ความรู้ภาคปฏิบัติ ในการเก็บข้อมูลใบงานที่ 4 การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน ใบงานที่ 8 การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น และใบงานที่ 9 การเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่น และท่านที่ปรึกษา อพ.สธ.-มทร.อีสาน หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม

รูปภาพกิจกรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *